דף הבית » לא להאמין » מה היית עושה? עונה 1 פרק 2

מה היית עושה? עונה 1 פרק 2

. מה היית עושה? עונה 1 פרק 2

מה היית עושה? עונה 1 פרק 2

הפרק השני של העונה הראשונה של התוכנית מה היית עושה? שודר ב-ABC ב-10 ביולי 2008. פרק זה הציג מגוון תרחישים שבדקו את התגובות של אנשים בציבור. התרחישים נועדו לבדוק כיצד אנשים יגיבו למצבים שונים.

התרחיש הראשון הציג אישה שהוטרדה על ידי גבר בבר. האישה ניסתה לעזוב את הבר, אך הגבר המשיך לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים בבר היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה עזבה את הבר בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

התרחיש השני הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים בפארק. האישה ניסתה לעזוב את הפארק, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים בפארק היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה עזבה את הפארק בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

התרחיש השלישי הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים במסעדה. האישה ניסתה לעזוב את המסעדה, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים במסעדה היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה עזבה את המסעדה בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

התרחיש הרביעי הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים בחנות. האישה ניסתה לצאת מהחנות, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים בחנות היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה יצאה מהחנות בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

השוואה מהירה

תַרחִישׁ מקום התערבות
הטרדה בבר בַּר כן
הטרדה בפארק פַּארק כן
הטרדה במסעדה מִסעָדָה כן
הטרדה בחנות חנות כן

התרחיש החמישי הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים באולם קולנוע. האישה ניסתה לעזוב את התיאטרון, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של אנשי התיאטרון היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה עזבה את התיאטרון בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

התרחיש השישי הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים בקניון. האישה ניסתה לעזוב את הקניון, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים בקניון היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה עזבה את הקניון בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

התרחיש השביעי הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים בפארק. האישה ניסתה לעזוב את הפארק, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים בפארק היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה עזבה את הפארק בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

התרחיש השמיני הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים במכולת. האישה ניסתה לצאת מהחנות, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים בחנות היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה יצאה מהחנות בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

התרחיש התשיעי הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים במסעדה. האישה ניסתה לעזוב את המסעדה, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים במסעדה היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה עזבה את המסעדה בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

התרחיש העשירי הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים במועדון לילה. האישה ניסתה לעזוב את מועדון הלילה, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים במועדון הלילה היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה עזבה את מועדון הלילה בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

התרחיש האחד-עשר הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים בפארק. האישה ניסתה לעזוב את הפארק, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים בפארק היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה עזבה את הפארק בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

התרחיש ה-12 הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים בשירותים ציבוריים. האישה ניסתה לצאת מהשירותים, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים בשירותים היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה יצאה מחדר השירותים בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

התרחיש השלוש עשרה הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים בפארק. האישה ניסתה לעזוב את הפארק, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים בפארק היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה עזבה את הפארק בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

התרחיש הארבעה עשר הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים בחנות. האישה ניסתה לצאת מהחנות, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים בחנות היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה יצאה מהחנות בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

התרחיש החמישה עשר הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים בפארק. האישה ניסתה לעזוב את הפארק, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים בפארק היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה עזבה את הפארק בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

התרחיש השישה עשר הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים במסעדה. האישה ניסתה לעזוב את המסעדה, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים במסעדה היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה עזבה את המסעדה בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

התרחיש השבעה עשר הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים בפארק. האישה ניסתה לעזוב את הפארק, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים בפארק היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה עזבה את הפארק בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

התרחיש השמונה עשר הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים בחנות. האישה ניסתה לצאת מהחנות, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים בחנות היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה יצאה מהחנות בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

התרחיש התשעה עשר הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים בפארק. האישה ניסתה לעזוב את הפארק, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים בפארק היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה עזבה את הפארק בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

התרחיש העשרים הציג אישה שהוטרדה על ידי קבוצת גברים במסעדה. האישה ניסתה לעזוב את המסעדה, אך הגברים המשיכו לעקוב אחריה ולהעיר הערות לא הולמות. התגובות של האנשים במסעדה היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. בסופו של דבר האישה עזבה את המסעדה בעזרת כמה אנשים שהתערבו.

בסך הכל, התגובות של האנשים בכל אחד מהתרחישים היו מגוונות, חלק מהאנשים התערבו וחלק פשוט צפו. עם זאת, ברור שהאנשים שהתערבו הצליחו לסייע לאישה בכל אחד מהתרחישים. הפרק הזה של מה היית עושה? הדגיש את החשיבות של התערבות כאשר מישהו נמצא במצב קשה, וזה הראה כיצד אנשים יכולים לעשות שינוי בחייו של מישהו אחר.

אם אתה רוצה ללמוד עוד על הפרק הזה של מה היית עושה?, אתה יכול לצפות בו ב- YouTube .

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!

דילוג לתוכן